Het verhaal achter de persoon

Mijn drive

Mijn man en mijn gezin hebben altijd op de eerste plaats gestaan (en nog; het is bovendien uitgebreid met kleinkinderen ūüôā ).

Ik heb altijd een enorme drive gehad om mijn kinderen op te voeden tot zelfstandige, ‘stevige’ mensen, die vrij zijn om hun eigen keuzes te maken, en dit ook in wijsheid kunnen doen. Het voelde als mijn levensopdracht, al van jongs af aan, diep van binnen. Bovendien heb ik altijd de hoop gehad – als jonge vrouw al – om ‘later, als ik oud was’, een wijze vrouw te zijn, die anderen met haar wijsheid bij kon staan. Nu ben ik nog niet zo oud als ik in mij destijds voorstelde, maar ik ben al wel veel wijzer geworden door de jaren heen ¬†ūüėČ ).

De kern

Ik ben¬†altijd ge√Įnteresseerd geweest in mensen, in hoe iemand denkt, en waarom hij/zij zo denkt, wat mensen drijft. Ik heb altijd de behoefte gehad om mensen in hun denkprocessen te helpen. Ik wil altijd naar ‘de kern‘. Daarom ben ik destijds de pastorale cursus bij Koinonia (school voor pastoraat) gaan doen, toen nog niet wetende, wat ik er mee zou ‘kunnen’. Het leverde mij in elk geval persoonlijk veel op.

Later Рin 2011 Рheb ik om diezelfde reden de opleiding tot professioneel coach gedaan. Ik wou meer. Ik wou er echt iets mee kunnen. En een paar jaar daarna Рin 2015 Рheb ik de opleiding voor kindercoach gedaan. Mijn drijfveer hiervoor was de volgende:

Opvoeden tot zelfstandigheid

Mijn eigen kinderen waren intussen volwassen en hadden zelf kinderen. Ik zag opnieuw hoe belangrijk het is kinderen vanuit liefde en in wijsheid op te voeden. Maar ik zag ook, hoe moeilijk opvoeden kan zijn. Omdat ik de tijd en de mogelijkheid had, besloot ik om de opleiding voor kindercoach te doen, zodat ik ook andere kinderen kon helpen om ‘lekker in hun vel te zitten’. Ik kan maar een klein stukje meewandelen op hun pad, maar ik hoop, dat ik tijdens die kleine wandeling iets kan toevoegen in hun leven; iets waar ze hun hele verdere leven nog veel aan zullen hebben. Ik wil graag bijdragen aan hun ontwikkeling tot evenwichtige, vrije mensen die op een goede¬† manier hun eigen weloverwogen keuzes kunnen maken, en hun grenzen kennen en kunnen stellen, en in een evenwichtige relatie staan met hun omgeving en trouw zijn aan zichzelf – net zoals ik dat voor mijn eigen kinderen zo belangrijk vond.

Bemoedigen

Ik werd me er echter ook bewust van, dat je een kind niet los kunt zien van de ouders. Ik zie soms de worsteling van ouders, en ik weet uit eigen ervaring hoe zwaar het kan zijn. Ik vind het een enorme eer, als ik daarin op de een of andere manier ondersteunend kan en mag zijn; het maakt mij erg dankbaar.

Ik ben een parel in Gods hand, en ik wil graag, dat anderen zich ook zo geliefd voelen. Ik wil ontzettend graag ouders en kinderen bemoedigen; bemoedigen om te zijn wie ze zijn.

Je bent een geliefd ‘kind’, zowel jij als je kind.

Nog wat meer achtergrondinformatie

Inge

Mijn volledige naam is Inge van der Woude-Smidt. Ik ben dus getrouwd, moeder van drie volwassen kinderen, en oma van acht kleinkinderen.

Na mijn periode van huisvrouw en moeder zijn ben ik ruim 13 jaar werkzaam geweest als secretaresse. Naast de werkzaamheden als huisvrouw en secretaresse heb ik diverse cursussen en opleidingen gedaan in de pastorale hulpverlening en coaching. Het raakt mij, als mensen problemen ervaren, niet durven te zijn wie ze zijn, het leven (soms) moeilijk vinden, onrecht ervaren. Om hierin iets (meer) te kunnen betekenen heb ik deze cursussen en opleidingen gedaan. Ik wil naast mensen staan, en ze ondersteunen op zoek naar hun kwaliteiten, waarden en grenzen.

Toen ik mijn baan als secretaresse kwijt raakte, heb ik besloten me helemaal te gaan richten op de coaching. Ik besloot een opleiding voor kindercoach te volgen. Ik ben nu dus gediplomeerd kindercoach. Zo kan ik Рnaast het ondersteunen van volwassenen Рook een bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen (in de basisschoolleeftijd), en als gevolg daarvan natuurlijk ook aan het welzijn van hun ouders.

Ik hoop dat ik een duidelijk beeld heb kunnen schetsen van wie ik ben en wat mij drijft. Lees ook mijn blogs om mij beter te leren kennen.