Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek is gratis. Ik vind het belangrijk dat je, voordat je met elkaar een traject in gaat, weet of je je prettig voelt bij elkaar; of er een ‘klik’ is; of er vertrouwen is. Na het kennismakingsgesprek kun je besluiten of je inderdaad een traject wilt starten.

Sessie

Ik heb de tarieven laag gehouden, aangezien coaching niet vergoed wordt door de verzekering, en ik het heel belangrijk vind dat meer mensen voor coaching kiezen. Je kunt coaching inzetten om grotere problemen juist te voorkomen. Hoe eerder je bijstuurt, hoe meer je problemen voorkomt. Daarom is mijn tarief voor 1 uur coaching € 40,00 (incl. BTW).

Verder hangt het ook af van je inkomen. Ook als je van weinig rond moet zien te komen moet je voor coaching kunnen kiezen. Daarom kan het tarief aangepast worden als je bij voorbeeld in de bijstand zit. Je kunt me hier altijd over mailen, zodat we het er over kunnen hebben. Je moet wel kunnen aantonen dat je minder draagkrachtig bent.

Algemene VoorwaardenWilcoaching

 • WILcoaching is ingeschreven bij de KvK onder nummer 70581134.
 • WILcoaching is opgericht door Inge van der Woude (hierna te noemen: de coach).
 • WILcoaching is gevestigd aan de Hendrik Lofversstraat 13, 9744 GV Hoogkerk (Groningen).
 • WILcoaching coacht volwassenen (coachee genoemd) die op een bepaald moment in hun leven tijdelijk extra hulp kunnen gebruiken bij levensvragen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten – schriftelijk zowel als mondeling – met WILcoaching, en op alle handelingen die daarmee verband houden.
 • Coachsessies duren 1 uur.
 • Als de coachee een afspraak niet kan nakomen zal hij/zij dit minstens 24 uur van te voren aan de coach laten weten (middels e-mail of telefoon – er kan ingesproken worden).
 • Na elke bijeenkomst maakt de coachee een verslagje van de bijeenkomst, en mailt dit naar de coach: inge@wilcoaching.com
 • De coachee zal als onderdeel van het proces huiswerkopdrachten maken, indien de coach dit wenselijk vindt, en zal deze volgens de aanwijzingen van de coach naar beste vermogen uitvoeren.
 • Na het afgesproken aantal bijeenkomsten wordt het coachingproces geëvalueerd en in onderling overleg wordt een nieuw aantal sessies afgesproken of wordt het coachingtraject afgesloten.
 • De coachee blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen. De coach ondersteunt enkel het proces, en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor genomen besluiten van de coachee.
 • Het coachtraject zal uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen zullen persoonlijke gegevens van de coachee niet naar buiten worden gebracht, tenzij met instemming van de coachee. De coachee geeft hierbij toestemming om gegevens uit de sessies te gebruiken voor cursussen, studie, intervisie of andere intercollegiale doeleinden zonder vermelding van identiteit en persoonsgegevens.
 • De coach verplicht zich om zich naar beste weten en kunnen in te spannen om tot het beste resultaat te komen.
 • De tarieven voor coaching staan op de website. Het afgesproken tarief zal tijdens het lopende traject niet verhoogd worden, ook al wijzigen de tarieven op de website. Het afgesproken tarief zal worden vermeld in de coachovereenkomst. Afhankelijk van het inkomen van coachee kan de coach besluiten dit bedrag te verlagen.
 • Er zal na de coachsessie een factuur gestuurd worden die binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Als binnen die 14 dagen de betaling nog niet binnen is, zal er één keer een herinnering gestuurd worden. Als deze niet binnen een week betaald is worden de coachsessies opgeschort totdat het te betalen bedrag voldaan is.
 • Deze algemene voorwaarden staan op de website van wilcoaching.com en zijn vandaar te downloaden.

Download hier de Algemene Voorwaarden.

Privacy

Tot slot wil ik je hier mijn omgang met de privacy laten weten. Privacy is een hoog goed. Ieder wil zelf kunnen beslissen wat er over hem of haar wordt gedeeld, en met wie hij of zij contact heeft.

Daarom laat ik je weten, dat je, als je je inschrijft voor mijn blog of iets (gratis) van mij download, wordt opgenomen in mijn mailinglist. Dit betekent, dat je op de hoogte gehouden wordt van alles wat verband houdt met mijn dienstverlening. (Hierover word je ook geïnformeerd via de aanmeldformulieren, en daar kun je ook akkoord voor geven.) In dat geval is het enige dat ik van je opsla je naam en e-mailadres. Als je toestemming hebt gegeven om jou e-mails te sturen, en je bedenkt je later, dan kun je deze toestemming op elk moment weer intrekken door de afmeldmogelijkheid onder aan de mails.

Als je klant bij mij bent sla ik je NAW-gegevens op plus de informatie die ik nodig heb om professioneel hulp te kunnen bieden. Deze informatie wordt gegeven middels het intakeformulier. Ik bewaar deze gegevens – na afronding van het coachtraject – drie maanden om zo nodig nog op terug te kunnen grijpen. Als er reden is om gegevens langer te bewaren zal ik dit altijd met jou overleggen.

Financiële gegevens bewaar ik – omwille van de wettelijke financiële verplichtingen – 7 jaar.

Verder wordt er door Google Analytics op mijn website cookies gebruikt. Dit is echter niet terug te leiden naar personen. Dit gaat puur om het kunnen analyseren van gebruik van mijn website. Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, zodat Google geen gegevens kan gebruiken. ‘Gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

En tot slot: Ik geef informatie over jou natuurlijk nooit aan derden.